Constituie avantaj experiența anterioară pe un post similar

SC CONFORT URBAN SRL angajează:

- 2 posturi de operator/mecanic utilaj (repartizator mixturi asfaltice și buldoexcavator)

-1 post de conducător auto – macaragiu în cadrul Compartimentului ridicări auto

Condiţii:

- Să fie absolvenţi de studii medii şi să deţină diplomă/certificat de calificare în domeniu;

- Pentru postul de conducător auto - macaragiu trebuie să mai dețină și permis de conducere cat. B, C, E, autorizație de macaragiu, atestat profesional transport marfă și card tahograf.

Constituie avantaj experiența anterioară pe un post similar.

Candidatul va depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:

Diplome/Certificatele de pregătire profesională (copii conforme cu originalul);

Actul de identitate (copie conformă cu originalul);

CV (în original);

1 recomandare (în original);

Adeverință medicală (în original)

Cazier judiciar (în original)

Dosarele se depun la sediul societății din municipiul Constanța, str. Vârful cu Dor nr. 10, Biroul Resurse Umane.

  64