În data de 24.04.2024, ora 10,00, în sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ, este convocat Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic și are pe ordinea de zi 17 proiecte de hotărâre.

1.Proiect de hotărâre nr.59/15.03.2024 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului județului Constanța pentru activități de tineret de interes local, conform Legii nr.350/2006.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

2.Proiect de hotărâre nr.79/15.04.2024 privind retragerea Unității Administrativ Teritorială Județul Constanța din Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

3. Proiect de hotărâre nr.80/15.04.2024 privind repartizarea unor spații din cadrul imobilului Bloc L4 către Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului și actualizarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.254/2014.

 

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

4.Proiect de hotărâre nr.81/15.04.2024 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Constanța – LOT3: GRUPA 03, pentru procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

5.Proiect de hotărâre nr.82/15.04.2024 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean, Mihai Lupu

6.Proiect de hotărâre nr.83/15.04.2024 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța pentru S.C. Rețele Electrice Dobrogea S.A. prin Holiday Palmier Beach S.R.L. în vederea realizării lucrărilor - Subtraversare teren nr. Cadastral 106749 CF 106749 Eforie -

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

7. Proiect de hotărâre nr.84/15.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Lucrări de reabilitare și modernizare a corpului C1” Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea” – faza P.T.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

8.Proiect de hotărâre nr.85/15.04.2024 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța pentru S.C. Orange Romania S.A. prin S.C. Asgo Telecom S.R.L. în vederea realizării investiției „Amplasare Stație Fixă Telefonie Mobilă”

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

9. Proiect de hotărâre nr.86/15.04.2024 privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea White Gate Industrial Park S.R.L., asupra unor suprafețe ce fac parte din drumul județean DJ 228, proprietate publică a județului Constanța situat pe raza UAT Poarta Albă.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

10.Proiect de hotărâre nr.88/15.04.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

11. Proiect de hotărâre nr.89/15.04.2024 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

12. Proiect de hotărâre nr.90/16.04.2024 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță juridică, de asistență și/sau reprezentare juridică în instanță pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

13. Proiect de hotărâre nr.91/16.04.2024 privind modificarea arondării actuale a unităților administrativ-teritoriale deservite de Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor Techirghiol și Negru Vodă prin înființarea unui nou Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor în Comuna Topraisar.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

14. Proiect de hotărâre nr.92/16.04.2024 privind necesitatea aprobării achiziției serviciilor juridice de consultanță pentru obiectivele de investiții în curs de realizare la nivelul UAT Județul Constanța - Direcția Generală de Proiecte.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

15.Proiect de hotărâre nr.93/16.04.2024 privind aprobarea modificării Statului de funcții și a Organigramei pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

16. Proiect de hotărâre nr. 94/18.04.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

17.Proiect de hotărâre nr. 95/18.04.2024 privind preluarea bunurilor imobile (terenuri A532/131-630 mp și A532/135-1950 mp), din domeniul public al UAT Comuna Băneasa în domeniul public al UAT Județul Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

  465