Sorin Cristian Mateescu, senator AUR Constanța, a depus la Consiliul Județean Constanța o petiție. Subiectul acesteia este legat de candidatura fostului fotbalist Stelian Carabaș la funcția de Președinte al Asociației Județene de Fotbal Constanta. În fapt la îngrădirea candidaturii lui Carabaș la această funcție, așa după cum apreciază Sorin Cristian Mateescu, senator AUR Constanța

Parlamentarul constănțean a primit răspuns la această petiție, răspunsul fiind semnat de Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța.    

“Potrivit informațiilor comunicate de Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Invătâmânt, vă facem cunoscute următoarele:

- Prin Hotărârea n. 54/2022 privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului judejean, pe anul 2022, a fost aprobat Planul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale județului Constanța, Metodologia Generală pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale județului Constanța împreună cu Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului județului Constanța alocate pentru activități nonprofit de interes general - domeniul sport;

- Proiectele depuse au fost analizate în cadrul comisiei de evaluare cu respectarea principiului

tratamentului egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană juridică fără scop patrimonial ce desfășoară activități  nonprofit să aibă șanse egale la atribuirea contractului, în conformitate cu prevederile pct. 7 din Metodologia generală pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă "Evaluarea proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face în sistem competitiv, potrivit criteriilor de acordare a finanțărilor nerambursabile și a punctajului stabilit, cu respectarea prevederilor Legii n. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit și  nonprofit de interes general, conform prevederilor Legii r. 350/2005;

Cu această ocazie, dl. Cîrjă Lucian Sorin și-a asumat prin completarea declarației de imparțialitate să ia toate măsurile preventive necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese și să informeze autoritatea finanțatoare despre orice situație care ar putea genera un asemenea conflict, și-a asumat întreaga responsabilitate în legătură cu falsul în declarații referitore la actele depuse în cadrul procedurii, conform anexei 1 și a anexei I b la Ghidul solicitantului - domeniul Sport;

Astfel, din documentația depusă de Asociația Județeană de Fotbal Constanța nu reiese faptul că  domnul consilier judetean Guteanu Stere ar deține vreo calitate în cadrul asociației, acesta nefiind menționat în niciunul dintre actele depuse la dosar.

Pe de altă parte, vă facem cunoscut faptul că  Asociația Județeană de Fotbal Constanța nu este

subordonată Consiliului Județean Constanța, în consecință nu deținem informații cu privire la modul de desfășurare a activităților din cadrul acesteia.

În speranța că informațiile vă sunt utile, vă asigurăm în continuare de întreaga noastră   disponibilitate, receptivitate și obiectivitate.”, se arată în răspunsul primit de Sorin Cristian Mateescu, senator AUR Constanța, din partea lui Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța.

  916