Răspuns pentru senatorul AUR, Sorin Mateescu: Au fost anulate 2 proceduri de achiziție publică

Sorin Cristian Mateescu, senator AUR Constanța, a revenit asupra întrebării referitoare la “Stadiul dezastruos al Sinagogi Mari din Constanța”. Întrebarea a fost adresată Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație iar răspunsul a fost primit în scris:  

“Vă facem cunoscut faptul că documentația pentru obiectivul de investiții "Executarea lucrărilor de primă urgentă -Reabilitare Generală - Templu Israelit Constanța", derulat de Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Programul național de construcții de interes public sau social, a fost supusă reavizării în cadrul Consiliului Tehnico-Economic și a fost emis Ordinul ministrului Dezvoltării, lucrărilor publice și administrației de aprobare a indicatorilor tehnico-economici nr. 701/02.05.2022. Valoarea avizată conform indicatorilor tehnico-economici aprobați este de 16.402.235 lei.

Menționam că, ulterior aprobării indicatorilor tehnico-economici și publicării în Sistemul Electronic de Achiziți Publice (SEAP) a anunțului de partipare, din cauza faptului că nu au existat ofertanți înscriși au fost anulate 2 proceduri de achiziție publică, în luna iulie și în luna septembrie, conform art. 212, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Precizăm că, la momentul actual a fost publicat pe  SEAP un nou anunț de participare pentru servicile de proiectare și execuție, iar deschiderea ofertelor a fost la data de 06.10.2022.

Ulterior finalizării acestei etape și semnării contractului cu antreprenorul declarat câstigator, se va emite ordinul de începere a lucrărilor, durata acestora fiind de 16 luni, din care 3 luni proiectare și 13 luni execuție lucrări.”

  207