Ong Mare Nostrum are onoarea de a anunța debutul evenimentului online “Cele 15 zile ale comunităților”. Acest maraton virtual reunește 15 comunități implicate în cadrul proiectului PROMIT și pune în prim plan eforturile și realizările tinerilor, precum și ale cadrelor didactice implicate.

Pe parcursul celor 15 zile, prezentăm virtual, pe canalele de social media  progresele realizate de cei peste 200 de tineri implicați în proiect, în comunitățile lor. Evenimentul evidențiază etapele esențiale parcurse de către fiecare grup:

Training: Participanții au beneficiat de sesiuni de pregătire intensive, axate pe dezvoltarea abilităților și pe îmbogățirea cunoștințelor necesare pentru a aduce schimbări pozitive în comunitățile lor.

Identificarea problemelor: Tinerii și cadrele didactice și-au unit forțele pentru a identifica cele mai presante probleme cu care se confruntă comunitățile lor, demonstrând un angajament profund față de îmbunătățirea mediului înconjurător.

Găsirea soluțiilor: Creativitatea și inovația au fost la cote maxime în procesul de brainstorming și elaborare a soluțiilor practice și eficiente pentru problemele identificate.

Implementarea soluțiilor: Cu determinare și dedicare, echipele au pus în practică soluțiile propuse, transformând ideile inovatoare în inițiative concrete care au adus beneficii comunităților lor.

În cadrul celor 15 zile, ONG Mare Nostrum prezintă aspectele și activitățile importante din cadrul proiectului, arătând parcursul unor tineri care au pornit cu zero informații despre advocacy și care au ajuns să organizeze activități, evenimente și să redacteze cereri oficiale către autorități, pentru a le sprijini eforturile. Fiecare zi din cadrul evenimentului online este dedicată unei comunități, cu un infografic și un video care să accentueze progresul tuturor tinerilor implicați”, spune ANCA MARIA PANAIT, coordonator proiect.

Evenimentul “Cele 15 Zile ale Comunităților” este o metodă de prezentare a realizărilor și un spațiu de inspirație și motivare pentru toți cei implicați. Succesele prezentate demonstrează impactul puternic pe care tinerii îl pot avea asupra comunităților lor când sunt susținuți și încurajați să își pună în valoare potențialul.

Proiectul PROMIT își reafirmă angajamentul de a sprijini inițiativele comunitare și de a contribui la dezvoltarea sustenabilă și la creșterea calității vieții în comunitățile locale. Ne exprimăm recunoștința față de toți participanții și partenerii care au făcut posibil acest eveniment și acest proiect.

***

„Proiect derulat de ONG Mare Nostrum, în parteneriat cu Asociația Make Sense și Asociația pentru promovarea Egalității între Tineri (ADAPTO), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați http://www.eeagrants.org.”


Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida
relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator
de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei
active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului
societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele
donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați 
www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe
informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați 
http://www.eeagrants.ro.

  67