Am încheiat anul cu un eveniment eveniment remarcabil: Festivalul Comunităților, care a reunit peste 280 de participanți, reprezentanți ai celor 15 comunități implicate în proiectul inovator PROMIT, împreună cu partenerii proiectului și echipa ONG Mare Nostrum.

Evenimentul a fost o ocazie de prezentare a experiențelor, învățăturilor și soluțiilor dezvoltate de tinerii lideri comunitari. Fiecare reprezentant al comunităților a împărtășit procesul prin care au trecut, provocările întâmpinate și soluțiile creative implementate pentru a aduce schimbări pozitive în comunitățile lor. A fost un spațiu de advocacy, PR și celebrare a tinerilor care sunt modele de urmat în comunitate și adevărați schimbători de lume.

Acești tineri care sunt lideri de comunitate au prezentat cu mândrie și pasiune progresele și realizările lor, povestind despre călătoria lor impresionantă în cadrul proiectului – de la provocările întâlnite la devenirea unor modele de urmat în comunitățile lor.

Acest festival nu este doar o celebrare a realizărilor tinerilor, ci și o dovadă concretă că tinerii pot fi o forță în ceea ce privește schimbarea pozitivă,” a declarat Anca Maria Panait, coordonator proiect.

Puncte culminante ale festivalului:

Prezentări impresionante: Tinerii au împărtășit lecții valoroase și soluții inovatoare, demonstrând cum au transformat provocările specifice vârstei în oportunități de creștere și dezvoltare.

Advocacy și PR: Prin acest eveniment, tinerii și-au consolidat rolul ca ambasadori ai comunităților lor, folosindu-și vocile pentru a promova schimbarea și inovația.

Împuternicire și inspirație: Festivalul a servit drept platformă pentru acești tineri de a-și arăta competențele de lider și de a inspira pe alții prin exemplul lor.

Festivalul Comunităților a oferit ocazia perfectă pentru acești tineri de a-și etala talentele, ideile inovatoare și de a-și împărtăși poveștile inspiraționale. A fost un moment de sărbătoare a puterii tineretului de a genera schimbări pozitive și de a influența viitorul în mod constructiv.

Proiectul PROMIT, prin acest festival, a reușit să arate că adolescența nu este doar o etapă de tranzit, ci o perioadă plină de potențial și energie, care poate fi canalizată pentru a aduce îmbunătățiri semnificative în societate. Tinerii au demonstrat că sunt capabili să depășească provocările specifice vârstei și să acționeze ca adevărați agenți de schimbare.

***

„Proiect derulat de ONG Mare Nostrum, în parteneriat cu Asociația Make Sense și Asociația pentru promovarea Egalității între Tineri (ADAPTO), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați http://www.eeagrants.org.”


Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida
relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator
de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei
active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului
societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele
donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați 
www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe
informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați 
http://www.eeagrants.ro.”;

  66